Wioska w stylu Bantu - Himba tradycja


Szałasy plemion Himba

Szałas pasterzy ze szczepu Himba
Domy Himbów to stożkowate konstrukcje zbudowane z pali drewnianych, związanych na górze. Powstałe w ten sposób szałasy są tynkowane błotem i krowim łajnem. Himba należy do grupy plemion Bantu, zamieszkującej całą Afrykę Południową. Blisko spokrewnieni z inną grupą etniczną Namibii — Herero. Mówią tym samym językiem. Organizacja wioski nie różni się wiele od Zulusów i Khosa zamieszkujących odległe RPA. Wioska to homestead złożony z chat ustawionych w okręgu. W poszczególnych domostwach mieszkają członkowie rodziny i oczywiście zagroda dla zwierząt (zwróć uwagę na zdjęciu na rozmieszczenie chat). W centrum homestad plemienia Himba jest „okuruwo” czyli stale płonący święty ogień. Symbolizuje on przodków sprawujących pieczę nad wioską.