Słonie w Chobe przed zachodem słońca


Słonie w Chobe - safari na rzece Chobe

Słonie przy wodopoju
Słonie podchodzą do rzeki Chobe przed zachodem słońca