Złoto w RPA


Wydobycie złota w RPA

Złoto RPA

W związku z kryzysem w dostawie energii elektrycznej w Republice Południowej Afryki nastąpił ogromny spadek produkcji złota. RPA nie jest już największym producentem złota, na pierwsze miejsce wysunęły się Chiny, Australia i USA.

W roku 2010 produkcja złota w Republice Południowej Afryki wyniosła tylko 192 tony, najniższa od roku 1906. W latach 1970 RPA wydobywała 1000 ton złota rocznie, co stanowiło ponad dwie trzecie ówczesnej produkcji światowej.

W pierwszym kwartale 2008 roku produkcja tego cennego kruszca w RPA spadła o 15.6% w porównaniu do ostatnich 3 miesięcy roku poprzedniego i wynosi obecnie 52228 kilogramów. W skali rocznej, spadek wydobycia wynosi 16.8% w porównaniu z rokim poprzednim. W styczniu 2008 roku wiele kopalni złota w RPA wstrzymało wydobycie z powodu braku energii elektrycznej. Nie wystarczające dostawy prądu w lutym 2008 roku zmusiły wiele kopalń do zamknięcia mniej wydajnych szybów, oczywiście kosztem straty wielu miejsc pracy. Przemysł związany z wydobyciem złota stanowi 7.5% eksportu Republiki Południowej Afryki i wynosi R40 mld, zatrudnia 168860 pracowników co stanowiło 34% całego rynku pracy w kopalnictwie. Hałdy przy kopalniach złota w Johannesburgu.