Nowe przepisy wjazdowe do RPA


Absurdalne zasady wjazdu z dziećmi do RPA

Od stycznia 2019 roku przepisy dotyczące podróżowania z dziećmi zostały zmienione. Nie wymagany jest już kategorycznie odpis aktu urodzenia przetłumaczony na język angielski jeśli podróżujemy z dziećmi, jednak władze rezerwują sobie prawo do zapytania o taki dokument. Wynika z tego że dla pewności lepiej mieć odpis aktu urodzenia przetłumaczony na język angielski. Pozostawiamy więc poniższe informacje do chwili pełnego wyjaśnienia.

W przypadku starania się o wizę w ambasadzie, dokumenty dzieci sprawdzane są przez urzędników. Wydanie wizy oznacza pozwolenie na podróżowanie z dziećmi bez aktu urodzenia. Wciąż panuje wokół całej sprawy wielkie zamieszanie, zwłaszcza w liniach lotniczych. Okazuje się, że RPA jest jedynym krajem na świecie, gdzie takie dokumenty są koniecznością. Pracownicy linii lotniczych nie mają więc doświadczenia i wymaganych informacji.

Nowe przepisy wjazdowe do RPA
Na zdjęciach: artykuły dotyczące nowych przepisów wjazdowych do RPA zamieszczone w TNW numer 2305 z dnia 18.06.2016 (Southern Africas Travel News Weekly).

Od czerwca 2016 roku wprowadzono kontrowersyjne przepisy wjazdowe dla rodziców z dziećmi poniżej 18 roku życia. Celnicy zapytają na lotnisku o akt urodzenia z imionami rodziców. Jeżeli obecni są obojga rodzice, wystarczy odpis aktu urodzenia przetłumaczony na język angielski. Kiedy dziecko podróżuje z jednym rodzicem, dodatkowo wymagana jest notarialna zgoda drugiej strony na podróż dziecka oraz kopia dowodu tożsamości z numerem kontaktowym. Linie lotnicze będą zmuszone do sprawdzania tych dokumentów. Osoby nie posiadające tych dokumenów niestety, nie będą wpuszczane na pokład samolotu. Było to całkowitym zaskoczeniem. W dniu 09 czerwca 2016 roku Board of Airline Representatives South Africa (BARSA) złożył sprzeciw do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zdaniem BARSA, taka niespodziewana zmiana przepisów mogłaby spowodować "zamknięcie" sektora turystycznego w RPA. Nowe przepisy imigracyjne, wymagają, aby wszyscy rodzice, którzy przyjeżdżają, przejeżdżają lub wyjeżdżają z RPA byli w posiadaniu pełnego aktu urodzenia dla swoich dzieci (unabridged birth certificate).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Południowej Afryki zgodziło się na wprowadzenie okresu przejściowego trwającego do 01 października 2016 roku. Rzecznik powiedział, to dał podróżnym wystarczająco dużo czasu na uzyskanie istotnych dokumentów przed podróżą. Od dnia 01 października nowe przepisy będą w pełni obowiązywać. Linie lotnicze zmuszone będą do sprawdzania posiadanie tych dokumentów. Celem tej nowej ustawy nie jest bynajmniej utrudnianie życia podróżnym, ale ochrona praw dzieci.

Obecnie mamy setki tysięcy dzieci przekraczających granice bez opieki rodziców. Często bez zgody obojga rodziców.

Sektor turystyczny "cudem" uniknął przykrego zaskoczenia dla rodziców w te wakacje, przynajmniej do 01 października. Przepisy te były całkowitym zaskoczeniem dla nas wszystkich.

Jeśli jednak planujecie Państwo wyjazd pod koniec 2016 roku, już teraz prosimy o staranie się o unabridged birth certificate. Cały proces zajmuje od 8 do 6 tygodni.

Jakich dokumentów wymaga Ministerstwo Spraw Wewnętrznych?

Jeśli dziecko podróżuje z jednym rodzicem, musi posiadać odpis swojego aktu urodzenia oraz notarialną zgodę na wyjazd, koniecznie w języku angielskim, podpisaną przez rodzica niepodróżującego z dzieckiem. Dokument ten musi zawierać adres i numer telefonu rodzica nieobecnego oraz załączoną kopię jego paszportu lub dowodu osobistego wraz z  podpisem. W przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni lub w separacji, wymagane są kopie dokumentów, oraz oczywiście zgodę drugiego rodzica. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje, musimy przedstawić kopię aktu zgonu.