Pingwiny w Kapsztadzie


Pingwiny w Simonstown


Pingwiny w Simonstown obok Kapsztadu
W miasteczku Simon's Town odwiedzimy plażę Boulders. Stosunkowo nie dawno, bo w 1985 r. osiedliło się tutaj malutkie stado pingwinów afrykańskich. Pogłowie pingwinów zaczęło szybko się powiększać i dzisiaj jest ich tutaj kilka tysięcy. Pingwiny afrykańskie są pod ochroną, ponieważ w czasie ostatnich 100 lat pogłowie ich zmniejszyło się o 90%.