Przejście graniczne Kazangula


Przejście graniczne z Botswaną

Botswana, przejście graniczne
Kazangula - przejście graniczne. Proszę, nie fotografujcie obiektów rządowych. Jest to nielegalne i można stracić aparat fotograficzny.