Quiz na tematy związane z RPA


Twoje zadanie to: odpowiedzieć co najmniej 7 pytań poprawnie.

Quiz część 4:

1. W roku 1905 znaleziono największy diament. Pod jaką nazwą jest on znany?

2. Jaki diament znaleziony w 1893 roku był największym diamentem, obecnie jest drugim największym diamentem świata:

3. Groutville jest miejscem spoczynku pierwszego Pokojowego Lauteata Nagrody Nobla:

4.Nazwa regionu w RPA pokrytego kobiercem dzikich kwiatów cebulkowych na wiosnę?

5. Anglicy pierwsi w świecie zbudowali obozy koncentracyjne. Największy obóz w RPA był w:

6. Najstarszy w RPA i w całej Afryce rezerwat:

7. Inna nazwa pod jaką znany jest North Coast w RPA:

8. Rzeka Oranje spada z hukiem 191 m w dół w wodospadzie:

9. Ławica ryb licząca miliony sztuk płynąca na północ od maja do czerwca obok wybrzeża RPA to:

10. Miasto w którym było pierwsze na Półkuli Południowej oświetlenie uliczne to: