Soweto, witraż podarowany przez Polski Rząd


Soweto, witraż podarowany przez Polski rząd

Witraż
Witraż, podarunek Jolanty Kwaśniewskiej