Quiz podróżniczy o RPA


Quiz o RPA cz. 3

Twoje zadanie to: odpowiedzieć na co najmniej 7 pytań poprawnie.

1. Miejsce nazywane "Afrykańskim Las Vegas" to:

2. W Parku Krugera żyje ponad 140 gatunków ssaków, nie występuje tam jednak:

3. Najstarsze miasto RPA to:

4.Najwyższy szczyt RPA znajduje się w Górach Smoczych to:

5. Narodowy kwiat RPA to:

6. Legendarny statek widmo który zaginął w okolicach Przylądka Dobrej Nadziei to:

7. Przylądek Igielny jest najbardziej wysunietym punktem Afryki na południe. Przylądek Dobrej Nadziei jest najdalej wysunietym punktem w kierunku:

8. Kobieta zabrana do Europy na początku XIX wieku w celu przeprowadzenia badań naukowych. Zasłynęła w Europie z powodu ogromnych rozmiarów jej genitalii

9.Znany na całym świecie numer 46664 to:

10. Nazwa narodwej drużyny piłkarskiej to: