Jacaranda w Pretorii


Jacarandy w stolicy RPA

Widok na jakarandy w Pretorii
Kolorowe ulice Pretorii dzięki rosnącym tutaj drzewom jakaranda. szacuje się że w Pretorii rośnie około 50 tysięcy tych pięknych drzew.