Ustrój polityczny Republiki Południowej Afryki


Ustrój, gdzie leży RPA

Podział administracyjny RPA:

Kraj podzielono na 9 prowincji: Kwa Zulu Natal, Wolne Państwo (Free State), Północna Prowincja Przylądkowa (Northern Cape), Wschodnia Prowincja Przylądkowa (Eastern Cape), Zachodnia Prowincja Przylądkowa (Western Cape), Prowincja Północno-Zachodnia (North West), Limpopo, Mpumulanga, Gauteng. RPA to republika z jednoizbowym parlamentem - Izbą Deputowanych z 400 miejscami. Mapa Administracyjna RPA

Gdzie leży RPA?

Tak jak nazwa wskazuje, RPA leży na południowym końcu kontynentu afrykańskiego. Współrzędne geograficzne kraju 29.8191° S, 25.3499° E. RPA graniczy z Namibią, Botswaną, Zimbabwe, Mozambikiem i Suazi. Na terytorium RPA, niczym samotna wyspa leży enklawa – Lesotho.

Ważną rolę w zarządzaniu państwem spełnia 11 tradycyjnych królów i królowych, każdy z nich otrzymujący od rządu 110 tyś. USD rocznie. Co gorsze, królów tych mamy coraz więcej. W dniu 15 maja 2016 roku odbyła się koronacja króla ludu Khosa – Króla Mpendulo Calvin Sigcawu.

Grupa niższej rangi tradycyjnych wodzów licząca około 8000 osób otrzymuje nieco uboższe uposażenie, w zależności od rangi. Król Zulusów, Goodwill Zwelithini dostanie w tym roku od rządu RPA około 4.8 mln. USD na wydatki związane z utrzymaniem 7 luksusowych posiadłości, 6 żon i co najmniej 28 dzieci. Król często jest krytykowany za marnotrawienie publicznych pieniędzy. W kwietniu 2016 roku zakupił 6 limuzyn Mercedes-Benz dla swoich żon plus jeden samochód zapasowy.

Gospodarka RPA

RPA jest średniozamożnym krajem, zaliczanym do wschodzących rynków, zasobnym w bogactwa naturalne i posiadającym dobrze rozwinięty system finansowy i prawny, jak również łączność, transport i energetykę. Giełda papierów wartościowych RPA zaliczana jest do 10 największych na świecie, a nowoczesna infrastruktura zapewnia sprawne dostawy do najważniejszych ośrodków miejskich. PKB na jednego mieszkańca wynosi 11 100 dolarów (Polska - 9000 dolarów).

Republika Południowej Afryki jest krajem przemysłowym, którego gospodarka opiera się głównie na przemyśle wydobywczym (znajdują się tu jedne z największych zasobów surowców mineralnych na świecie). Występują tu m.in.: złoża złota i platyny (rejon Johannesburg-Pretoria), diamentów (Kimberley), węgla kamiennego, azbestu, rudy uranu, miedzi (Palabora), chromu, manganu (Postmasburg), żelaza, gazu ziemnego. Poza tym rozwinięty jest przemysł spożywczy, chemiczny (materiały wybuchowe, nawozy sztuczne, farby, włókna sztuczne), włókienniczy. Rolnictwo natomiast jest słabo rozwinięte z powodu erozji gleb i niedoboru wody. Uprawia się: kukurydzę, pszenicę, trzcinę cukrową, proso, sorgo, owoce cytrusowe, winorośl, ziemniaki, bawełnę, arachidy, warzywa, tytoń.

Na zachodzie dominuje hodowla owiec i kóz. Rozwinięte jest rybołówstwo przybrzeżne i dalekomorskie. Dochód narodowy wynosi 2570 USD na 1 mieszkańca (2004). Struktura zatrudnienia: usługi - 52,0%, przemysł - 44,0%, rolnictwo - 4,0%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie metale nieszlachetne (13,9%), minerały (11,2%), metale szlachetne i kamienie (11,2%) do Włoch (8,1%), Niemiec (6,2%), Japonii (5,9%), natomiast importuje się maszyny (28,8%), produkty chemiczne (11,1%) z Niemiec (15,6%), USA (11,6%) i Wielkiej Brytanii (9,8%).