Bantu Stephen Biko


Stephen Biko - biografia

Bantu Steve Biko

Steve Biko urodził się w roku 1946 w King Williams Town w Prowincji Wschodnioprzylądkowej RPA Był trzecim dzieckiem w przeciętnej rodzinie, gdzie ojciec był urzędnikiem a matka sprzątaczką. Nie pamiętał on swojego ojca, ponieważ zmarł on kiedy Biko miał 4 lata.

W szkole dobrze sobie radził, ale z powodu jego zaangażowania politycznego został wydalony z Lovedale High School. Na szczęście mogł kontynuować naukę w St. Francis College w Natalu, w liberalnej Katolickiej szkole z internatem. Studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie Natalskim w Durbanie w 1966 roku. Podczas studiów zaczał rozpatrywać ówczesny system polityczny. Zaangażował się w National Union of South African Students, jednak w 1968 opuścił tą organizację i założył South African Students Organisation (SASO) w której był wybrany prezydentem w lipcu 1969 roku.

Głównym celem tej organizacji stało się organizowanie spotkań na tematy polityczne, szkolenie nowych członków oraz pobudzanie "Czarnej Świadomości". Zdaniem Biko, apartheid miał głęboki wpływ na świadomość Murzynów, przez co czarni naprawdę zaczęli wierzyć w wyzszość rasy białej. Nauczał że Murzyni nigdy nie staną się wolnymi ludzmi, jeśli nie uwierzą że w niczym nie ustępują białym, a brązowego koloru skóry nie zaczną traktować jako pododu do dumy a nie jako piętna. W połowie 1972 roku został wydalony z uczelni. Jego polityczna działalność została zauważona przez władze, co było powodem nałożenia na niego specjalnych zakazów. Nie mógł on rozmawiać z więcej niz jedną osobą, czyli nie mógł brać wiecej udziału w zebraniach, nie mógł podrózować i pisać artykułów.

Nie ograniczyło to jednak jego politycznej działalności. W dalszym ciągu organizowane były zebrania, oraz zaczał wydawać propagandową gazetkę: "Frank Talk", czyli "Szczera Rozmowa". W tym czasie Biko był liderem "Black Consciousness" (Ruch Czarnej Świadomości) i był wielokrotnie aresztowany i prześladowany przez policję.

Ruch Czarnej Świadomości był organizacją inspirowaną przez Martina Luther King i Malcolma X. Członkowie Black Consciousness uważali że nie mogą miec wspólnego z białymi. Odrzucili nawet liberalne białe organizacje wspomagane przez Council of Churches. Mówili "Black is beautiful", Czarna kultura jest tak samo dobra jak europejska, odrzucili myśl o tworzeniu kraju składającgo się z wielu ras. Odrzucili nawet ANC, ponieważ była ona wielorasowa. Black Consciousness było niebezpiecznym i skrajnym ugrupowaniem, czarnymi rasistami. Rząd nazwał ich "Black Nazis". Black Consciousness znaczył "krew". 18 sierpnia 1977 roku Biko został aresztowany na podstawie "Terrorism Act". Ten rasistowski akt był przyczyną aresztowania ponad 40 000 czarnych od 1950 roku. Biko mógł być trzymany w policyjnych celach bez określonego czasu. Przez 24 dni był on przesłuchiwany, głodzony i brutalnie bity w Port Elizabeth.

Tylko kiedy stracił przytomnośc, przetransportowany został do szpitala w Pretorii. Było to jednak za późno, 12.09.1977 roku Biko został 41 osobą zabitą w policyjnym areszcie. Rząd RPA oświadczył ze przyczyną śmierci Biko był strajk głodowy, pomimo że sekcja zwłok wykazała uszkodzenie mózgu. Smierć Biko spotkała się z ogromnym oburzeniem. Na pogrzeb przybyło około 15 000 ludzi, nie wspominając wielu nie wpuszczonych przez policję.