Organ Pipes czyli piszczałki organowe


Organ Pipes w Namibii

Widok na Organ Pipes
Widok na Organ Pipes

Przy okazji oglądania malowideł naskalnych w Twyfelfontein warto jest poświęcić trochę czasu i odwiedzić Dolinę Piszczałek Organowych (Valley of the Organ Pipes). Miejsce to polecamy zwłaszcza osobom interesującym się geologią. Po obu stronach kotliny widoczne są formacje skał doloretowych przypominające wyglądem rury organów. Podobne Organ Pipes można zobaczyć w Północnej Irlandii w Giants Causeway

Wiek Organ Pipes szacowany jest na około 125 mln. lat. Powstały one w czasie kiedy prakontynent Gondwana zaczął się rozdzielać.

Skały dolerytowe jest to formacja powstała w wyniku ochłodzenia magmy pod powierznią ziemi pod wpływem dużego ciśnienia. Miękkie części skały ochłodzone na powierzchni ziemi z czasem uległy erozji co odsłoniło twarde głazy.