Park Narodowy Dorob


Park Dorob

W Dzienniku Ustaw Republiki Namibii ogłoszono w dniu 1 grudnia 2010 roku ustanowienie kolejnego rezerwatu przyrody nazwanego Dorob National Park. Ministerstwo po długich konsultacjach prowadzonych przez Namibian Coast Conservation Management Project (NACOMA) z lokalnymi zarządami z Regionu Erongo zaproponowało nazwę dla nowego parku. Instytucja rządowa uznała że najlepszym określeniem będzie Park Narodowy Dorob. Nazwa ta bez sprzeciwów zaakceptowana została później przez wszystkich zainteresowanych.

Słowo Dorob znaczy "suchy". Historia mówiona sięgająca wstecz do XVI wieku , przekazywana z pokolenia na pokolenie przez ludy żyjące tutaj mówi ze tereny od

Lüderitz i Walvis Bay aż po Kunene River zwane były Doro-IHub czyli Dry Land. Śrokowa cześć namibijskiego wybrzeża od dawna jest ważnym ośrodkiem turystyki z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Wielu odwiedzających tą część wybrzeża ma w dalszym ciągu przekonanie, że cały ten teren jest dostępny dla offroadu samochodami terenowymi.

 Pomimo dobrego oznakowania obszarów specjalnie zarezerwowanych do jazdy terenowej, wielu łamało przepisy i kontynuowało jazdę poza tymi obszarami. Broszury informacyjne, zawierające wskazówki i dokładne mapy z oznaczeniem chronionych terenów były nieustannie rozpowszechniane w ciągu ostatnich 5 lat, zwłaszcza przed sezonem. Jednakże, materiały te były powszechnie ignorowane powodując ogromne zniszczenia w środowiska naturalnego.   Zgodnie z Konstytucją Namibii, Ministerstwo Środowiska i Turystyki ma obowiązek ochrony "ekosystemów, istotnych procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej Namibii i wykorzystania żywych zasobów naturalnych w sposób korzystny dla wszystkich Namibijczyków zachowanie go dla przyszłych pokoleń. "Aby rozpocząć ochronę środowiska przybrzeżnego i jego różnorodności biologicznej, gabinet podjął decyzje o ustanowieniu Parku Narodowego Dorob.

 Park Narodowy rozciąga Dorob południe od rzeki Ugab gdzie przecina północną granicą Namib Naukluft Park. Jego zachodnia granica jest wyznaczona przez znaki wody niskiej przecinających się na Oceanie Atlantyckim a na wschodniej granicy biegnie wzdłuż wschodniej granicy Old National Tourist West Coast Recreation Area i Walvis Bay Arbitrzy granicę District. Nie dotyczy to wszystkich miast, kolei, dużego, niewielkiego i dróg powiatowych i ich rezerw i prywatnych gruntów.

Waterberg Tajemnicze koła Waterberg