Parki i rezerwaty Namibii


Wykaz parków Namibii

Parki Namibii mapa
Mapa parków narodowych w Namibii. Jak widać zaszło tam wiele zmian. Pas Caprivi nazywa się teraz Zambezi Region, powstał też ogromny park, sięgający przez prawie całą długość Namibii. Nazywa się National West Coast Recreation Area

Właścicielem wszystkich parków narodowych i narodowych rezerwatów jest Rząd Namibii. Prowadzone są one przez Ministerstwo Środowiska i Turystyki (Ministry of Environment and Tourism. Od czasu uzyskania niepodległości obserwuje się wzrost liczby prywatnych rezerwatów. Większość hoteli i kempingów w Namibii zarządzana jest przez Namibia Wildlife Resorts, rezerwacje dokonywane są z głównego biura rezerwacji. Wiele prywatnych lodgy i hoteli znajduje się w pobliżu parków narodowych.

1)Mahango Game Reserve

Do parku można wjeżdżać samochodem z napędem na 2 koła. Bilety wstępu: R10 dolarów od osoby i R10 od pojazdu. Przy wjeździe z głównej drogi, nie ma opłat.

Ten mały rezerwat jest schowany w rogu Caprivi Strip, zamknięty jest przez granicę z Botswaną. Park podzielony jest główną drogą szutrową łączącą Namibię z Botswaną, z której spokojnie można podziwiać zwierzęta.

Tworząca wschodnią granicę parku Mahango - rzeka Okawango jest ważną atrakcją turystyczną. Wschodnia pętla drogi przechodzi obok rzeki i jest zwykle doskonałym miejscem do zobaczenia wielu gatunków antylop. Rzeka formuje setki kanałów w gąszczach papirusów. W sąsiedztwie są rozległe tereny zalewowe, gdzie często spotyka się antylopy lechwe (kob moczarowy) lub antylopy szablaste, stosunkowo nieliczne, ale piękne ze względu na ich rogi.

Oprócz tego, na wyższych i suchszych terenach, rosną szerokie pasy dzikich palm daktylowych, jak również bujna roślinnością nadrzeczna. Dalej od rzeki wznoszą się suche lasy i zarośla akacji, usiane przez sporadyczne, olbrzymie baobaby. To bogactwo zieleni przyciąga imponującą ilość zwierząt, między innymi lubiące wodę bawoły, słonie, antylopy szabliste, reedbuck, Bushbuck, waterbuck i charakterystyczne do tego miejsca kob liczi i sitatunga. W wodzie żyje dużo hipopotamów i krokodyli.

Mahango jest wspaniałym miejscem do obserwacji ptaków, można tutaj spotkać więcej gatunków niż w jakimkolwiek innym parku Namibii. Takie zróżnicowanie nie powinno nikogo dziwić, jako że Mahango leży na jednym z niewielu podmokłych terenów pustynnej Namibii, w sąsiedztwie dużych połaci dziewiczej Kalahari. Kochające wodę kaczki, gęsi, czaple, czajki, czaple, zimorodki, i inne ptaki brodzące występują tu razem z ptakami, które znajdziesz w pozostałej części Namibii. Specjalnością Okavango jest slaty egret czasami tutaj spostrzegany, a dla wielu ptaków - w tym mniejszego Jacana, kukułki z miedzianego koloru ogonami, bielik - Mahango wyznacza zachodnią granicę ich występowania.

Wśród większych gatunków, występuje snake eagle wystąpić, choć brązowy snake eagle są częściej postrzegane.

Kiedy najlepiej będzie odwiedzić Rezerwat Mahango?

Jak w większości parków, zwierzyna zmienia się w zależności od pory roku. Pora sucha, występuje od lipca do października, wydaje się być korzystniejsza do odwiedzenia ze względu na koncentrację zwierząt nad brzegiem rzeki. Czasami park jest pełen słoni i bawołów. Podczas deszczowego lata (od listopada do kwietnia) wielkie zwierzęta są trudne do spotkania.

Gdzie się zatrzymać w Mahango?

W Mahango nie ma miejsc noclegowych, dlatego większość turystów zatrzymuje się w hotelach położonych po drodze z parku do Popa.

Co robić w Mahango?

Istnieją dwie drogi do zwiedzania parku. Lepsza jest wschodnia droga, z nawierzchnią żwirową, biegnąca ponad mokradłami, przechodząca obok miejsca na piknik przed powrotem do głównej drogi dalej na południe. Zachodnia droga nadaje się tylko dla samochodów 4X4, biegnie po piaszczystych brzegach rzeki, zanim rozdzieli się po przejechaniu 10,7 km. Prawa odnoga biegnie wzdłuż rzeki, kończąc się przy wodopoju, lewa odnoga powraca ponownie na główną drogę 19 km dalej.

Bush walking

Zaletą odwiedzenia parku jest możliwość pieszego zwiedzania. Jednak uwaga - latem bujne trawy są zbyt wysokie żeby chodzić bezpiecznie, więc lepiej będzie zwiedzać na piechotę to miejsce kiedy rośliny i krzewy uschły zimą i masz dobrą widoczność wokół ciebie. Możesz śmiało wyjść z samochodu, musisz jednak uważać na słonie, bawoły i sporadyczne lwy.

2) Park Narodowy Bwabwata

Park Narodowy Bwabwata nosił kiedyś nazwę Caprivi Game Park. Jak stara nazwa wskazuje, park położony jest na zielonym pasie Caprivi pomiędzy Angolą i Botswaną. Sięga 18 km od rzeki Okawango od strony zachodniej i sięga do rzeki Kwando na wschodzie. Przez całą długość parku przebiega autostrada Caprivi Highway (B8). Caprivi Game Park stał się rezerwatem w 1968 roku i był zarządzany przez armię RPA ze względu na znajdującą się tam bazę wojskową. W tym czasie drastycznie zmalało pogłowie zwierząt, ale po uzyskaniu niepodległości Namibii w 1990 roku zlikwidowaną bazę wojskową, co sprzyjało szybkiej odbudowie zniszczeń naturalnego środowiska. W 2007 roku MET (Ministry of Environment and Tourism) zmieniło nazwę parku na na Bwabwata National Park. Wiele pobliskich terenów zostało dołączonych do terytorium parku. Rdzenni mieszkańcy tych terenów dostali pozwolenie osiedlenia się wzdłuż autostrady B8. Na terenie parku znajdują się bagna, podmokłe lasy z dziką seringą, copalwood, Zambezi teak i dziki teak. Występuje tutaj wiele gatunków zwierząt wliczając słonie, antylopy końskie, kudu, bawoły. Naliczono się 339 gatunków zwierząt. Wiele zwierząt można zobaczyć z autostrady, zwłaszcza słonie. Wzdłuż rzeki Kwando rozciągają się drogi dla samochodów 4X4 umożliwiające dokładniejsze zwiedzanie parku.