Mieszkańcy wyżyny Namaqua


Tradycyjne osiołki


Nama ludzie
Wyżana Nama zamieszkana jest przez ludność kolorową.