Hymn Narodowy RPA - Nkosi Sikelel' iAfrika


O hymnie RPA

Nkosi Sikelel' iAfrika został skomponowany w 1897 r. przez Enoch Sontonga, pierwszy raz odśpiewano go publicznie w 1899 roku podczas święceń kapłańskich ks. Boweni. Pierwsza wersja napisana została w języku Zulu. Pieśń jest modlitwą do Boga i prośbą o Jego błogosławieństwo dla ludzi mieszkających na kontynencie afrykańskim. Enoch Sontonga był nauczycielem w szkole należącej do Kościoła Metodycznego w Johannesburgu. Była to jedna z wielu jego piosenek, napisanych dla uczniów. W jego twórczości dominował temat cierpienia biednej czarnej ludności.

W 1905 r., po śmierci Sontonga, chór zwrócił się do jego żony o udostępnienie napisanych piosenek. Solomon Plaatje nagrał "Nkosi Sikelel' iAfrika" po raz pierwszy w roku 1925 w Londynie. Piosenka ta stała się pieśnią kościelną, była również śpiewana na zebraniach politycznych. Przez dziesiątki lat "Nkosi Sikelel' iAfrika" uważany był za nielegalny hymn Afryki Południowej, śpiewano go jako protest przeciwko apartheidowi. 20 kwietnia 1994 roku otrzymał rangę hymnu narodowego Republiki Południowej Afryki.

Klasyczna wersja Xhosa - hymn RPA

Pierwsza zwrotka i chór w tej wersji zawierają oryginalne słowa napisane przez Sontonga w 1897 r. Pozostałe zwrotki dodane zostały w 1927 przez Samuel E Mqhayi.
Nkosi, sikelel' iAfrika;
Malupakam'upondo lwayo;
Yiva imitandazo yetu
Usisikelele.

Chór

Yihla Moya, Yihla Moya,
Yihla Moya Oyingcwele Sikelela iNkosi zetu;

Zimkumbule umDali wazo;
Zimoyike zezimhlouele,
Azisikelele. Sikelel' amadol' esizwe,
Sikelela kwa nomlisela

Ulitwal'ilizwe ngomonde,
Uwusikilele. Sikelel'amakosikazi;
Nawo onk'amanenekazi;
Pakamisa wonk'umtinjana

Uwusikilele. Sikelela abafundisi
Bemvaba zonke zelilizwe;
Ubatwese ngoMoya Wako
Ubasikelele. Sikelel'ulimo nemfuyo;

Gxota zonk'indlala nezifo;
Zalisa ilizwe ngempilo
Ulisikelele Sikelel'amalinga etu
Awomanyana nokuzaka,

Awemfundo nemvisiswano
Uwasikelele. Nkosi Sikelel' iAfrika;
Cima bonk' ubugwenxa bayo
Nezigqito, nezono zayo
Uyisikelele.

Zobacz: ►Polskie tłumaczenie Hymnu RPA