Ptak Toko Czerwonolicy


Toko Czerwonolicy widziany w PN Pilanesberg

Red billed hornbill, Toko Czerwonolicy
Toko czewonolicy Tockus leucomelas, w Parku Pilanesberg