Godło państwowe RPA


Godło RPA

Godło RPA

Godło państwowe RPA jest najwyższym symbolem kraju. Towarzyszy obywatelom RPA w ich najważniejszych momentach życia, takich jak: narodziny, ślub, świadectwa szkolne, świadectwo śmierci, paszport. Godło państwowe jest także centralną częścią Great Seal, tradycyjnie uznawanego za najwyższy znak państwowy. Dokument zapieczętowany Great Seal świadczy o tym, że został on zatwierdzony przez prezydenta RPA.

Jest to godło demokratycznego kraju; zastąpiło stare godło, które było w użyciu od 17 września 1910 roku. Godło RPA zbudowane jest z dwóch okręgów, umieszczonych jeden nad drugim. Dolne koło jest fundamentem. Pierwszy element stanowi motto umieszczone w zielonym półkolu zakończonym ciosami słonia, skierowanymi w kierunku pionowym. W środku znajdują się dwa kłosy pszenicy, okalające złotą tarczę. Kształt tarczy przypomina bęben i zawiera dwie figury ludzkie z Khoisan sztuki kamiennej. Postacie ludzkie spoglądają na siebie w geście jedności. Nad tarczą skrzyżowana jest dzida z knobkierie. Te elementy zamykają półkole. Nad fundamentalną częścią godła znajduje się protea, kwiat bardzo specyficzny dla RPA. Płatki protei formują trójkątny wzór, charakterystyczny dla twórczości ludowej. Secretary bird rozpościera swoje skrzydła, jak gdyby stał na straży kraju. Na głowie jego znajduje się korona.

Mottem jest: "!ke e: /xarra //ke", czyli, "odmienni ludzie zjednoczcie się". Nawołuje do wszystkich o zakończenie walki pomiędzy obywatelami RPA. Kłosy pszenicy symbolizują rolnictwo i urodzaj. Ciosy słonia symbolizują mądrość, siłę, opanowanie i wieczność. Dwie postaci ludzkie są wyrzeźbione z kamienia, co jest bardzo charakterystyczne dla sztuki ludowej. Figurki te można zobaczyć w South African Museum w Kapsztadzie. Khoisan to najstarsi, znani mieszkańcy Południowej Afryki.

Dzida i knobkierie skierowane do dołu symbolizują pokój. Protea jest symbolem piękna kraju. Typowe kolory afrykańskie, czyli zielony, złoty, czerwony i czarny zostały dołączone do protei. Secretary bird jest królem przestworzy. Poluje on na węże, czyli ochrania ludzi. Jego podniesione skrzydła są symbolem dziedzictwa naszego narodu, jednocześnie jest osłoną dla społeczeństwa. Złoty kolor symbolizuje jego wysoką rangę i powiązanie ze Słońcem. Wschodzące Słońce jest symbolem jasności, okazałości i ogromnej siły natury.