Gepard - najszybsze zwierzę


Gepard w Parku Krugera


Gepard
Polska nazwa gepard pochodzi łaciny: Gattus pardus, co znaczyło "kot-leopard". Nazwa rodzajowa, Acinonyx, oznacza po grecku "nieruchomy pazur", a nazwa gatunkowa, jubatus, oznacza po łacinie "grzywiasty", z powodu grzywy, która zdarza się u niektórych młodych gepardów (tzw. "reksów"). To jedyny kot, który nie potrafi całkowicie schować pazurów. Nawet wciągniete, pazury pozostaja widoczne i są pomocne przy przyśpieszaniu i zwrotach.