Hełm Policyjny


Hełm Policyjny - Góry Smocze

Drakensberg
Hełm Policyjny, po lewej stronie. Ponad nim góruje formacja zwana Amfiteatrem