Czapla, zdjęcie z Okawango w Botswanie


Fotorelacja z Okawango w Botswanie

Delta Okawango
Czapla w Delcie Okawango

Sezonowa dystrybucja wody na Okawango

Mapka delty Okawango
1) Rzeka Okawango wpływa do Botswany w Mohembo. Następnie płynie 15 km szerokości kanałem z wysokimi brzegami z piachu i torfu.
2)Po minięciu wioski Seronga, wysokie brzegi kanału zanikają, woda ma możliwość swobodnego rozlewania się po Kalahari. Przenika w ten sposób do kanałów i podnosi poziom w Okawango. Proces ten jest bardzo powolny. Fala powodziowa nadchodzi z prędkością około 1 km/dzień. Obszar oznaczony kolorem seledynowym o powierzchni około 6000 km² jest pod wodą przez cały rok z wyżynami w postaci niewielkich wysp i trzcinowisk.
3)Oderwane często dopływy wybiegają poza granicę stałych bagien, pokrywając w ten sposób powierzchnię około 12000 km², w postaci płytkich mokradeł w czasie sezonowej powodzi występującej zwykle od maja do września. Po cofającej się wodzie pozostaje wilgoć zdolna do utrzymania wysokich traw.